Scénáře a režie se ujala operní pěvkyně Jana Ryklová. Choreografii nacvičila s žáky Lucie Suková. Na klavír hraje v pečeckém provedení muzikálu pražský klavírista Václav Holler, na basovou kytaru Petr Olešňan z Peček. Na bicí nástroje exceluje Štěpán Kusý.

Nazkoušení muzikálu si vyžadovalo veliké úsilí. Největším problémem bylo zajištění dostatku ochotných herců v tak malém městě. Proto někteří herci dojíždějí i z jičínského okresu. Se žáky účinkoval dospělý ochotník Michal Müller.

Na premiéru v koncertním sále ZUŠ Pečky se dostavil veliký počet diváků . Zájem byl tak velký, že bylo nutné ještě přidávat židle. Diváci uvítali představení s velikým nadšením. Zazněly známé písničky od legendární švédské skupiny ABBA. Na závěr byla pro velký zájem publika přidávána opakovaně klíčová píseň Mamma Mia. Pro herce to znamenalo vyjádření ocenění za jejich úsilí, které vynaložili při přípravě. Na závěr představení ředitelka Petra Vorlíčková poděkovala všem za úsilí a vytrvalost při nazkoušení muzikálu.

Operní pěvkyně, učitelka zpěvu Jana Ryklová by byla ráda, kdyby se muzikál dále hrál při dalších příležitostech i v jiných městech.

Michal Müller