V Českém Brodě se od 16 hodin konala mše svatá, po ní byl kostel otevřen k prohlídce či modlitbě. V kounickém kostele se v 18 hodin rozezněly zvony, které započaly Svatojakubskou cestu, která vedla k místnímu hřbitovu a měla znázorňovat pouť do španělského Santiaga de Compostela. V 19 hodin započal koncert, při kterém na varhany exceloval Jiří Kopečný a zpívala sólistka Irena Čápová.

Ve Lstiboři proběhla varhanní improvizace pod vedením Petra Štěpána, verše přednesené Rudolfem Kvízem, preludování a kytarová sóla v podání Jana Čížka a samozřejmě výstava fotografií „Co se událo v kostele od Noci 2019 do Noci 2020“.