Ve Veigertovském domě je k vidění výstava Sladkosti na Kolínsku / Z historie výroby čokolády, cukrovinek a kávových náhražek. Výstava nově potrvá do 31. října.

Druhou výstavou jsou Lombardští architekti a barokní stavby ve Středočeském kraji – výstava prodloužena do 27. června. Červinkovský dům nabízí ke zhlédnutí výstavu Umění ve službách reklamy / Užitá grafika na Kolínsku. Ta je prodloužena do 7. listopadu.

V Dvořákově muzeu pravěku je až do 31. prosince prodloužená velkolepá výstava Nejen nepřátelé / Staří Řekové a jejich sousedé.

Příchozí tam naleznou i část výstavy Umění ve službách reklamy, která je věnovaná Zdenku Rykrovi, umělci spjatému s Kolínem. Tato výstava potrvá nově do do 31. října.