Kniha Top 100 z Peček vzbudila zájem, sál v Kulturním domě se zaplnil do poslední židle, což překvapilo i samotného autora knihy Miroslava Fořta: „Až takový zájem jsem nečekal, zároveň mě to ale velmi těší. Knížka vznikala tři roky a bylo velmi obtížné vytipovat, koho do ní zařadit, kdo by neměl chybět. Proběhla i anketa mezi lidmi, která nám při tvorbě pomohla,“ prozradil. Miroslav Fořt se na vzniku knihy nepodílel sám, pomocnou ruku mu dal především docent Václav Ziegler, pečecký historik. „Pan Ziegler je taková naše chodící encyklopedie, moudrost a vědomost co se historie týče. Ten se tedy podílel hlavně na dávných rodácích. Podílela se i paní učitelka Ladislava Babková či fotograf Jaroslav Železný, který byl takovou spojkou Pečkami a nakladatelstvím,“ uvedl autor.

close Křest knihy  Top 100 z Peček. info Zdroj: Deník/Petr Procházka zoom_in Miroslav Fořt představil svou novou knihu Top 100 z Peček.

Kniha popisuje ve 49 medailoncích největší osobnosti pocházející z Peček od dávné minulosti až po současnost. Zmíněna je tak zakladatelská rodina města Petschkové, kteří zde dříve vlastnili řadu nemovitostí. „Musel jsem samozřejmě sehnat i spoustu obrazového materiálu, který obzvlášť u historických osobností bylo v některých případech obtížné dohledat. V knize je padesát nejslavnějších pečeckých ve devětačtyřiceti medailonech, jelikož dva bratři mají společný,“ upřesnil autor Miroslav Fořt.

Dalších padesát míst je věnováno čestným občanům Peček. Jednotlivé medailony pak zachycují jednak život dané persony, ale také její vztah k městu jako takovému. Občané Peček se tak dozví o nejslavnějších předcích, ostatní se zase dozví něco o městu samotném. „Kniha je na prodej v městské knihovně, ve fotoateliéru Železný a od ledna bude také šířena prostřednictvím velkoobchodu Kosmas. Náklad by měl být dostatečný pro pokrytí zájmu,“ míní Miroslav Fořt.

Podle starosty Peček Milana Palusky jde pěkný průřez historií a ukázku osobností, které město proslavili. „Jsme rádi, že kniha vyšla, protože si myslím, že spousta pečeckých si ji koupí a budou ji mít na památku. My jsme jako vedení města věděli, jaké osobnosti budou vyobrazeny, ale nijak jsme do toho nezasahovali,“ uvedl Paluska. Zároveň doufá, že ti, co si knihu koupí, se dovědí i něco o těch, které doposud neznali.