„Pětadvacet let se zabývá výzkumem pyramid," prozradila Tereza Malichová, jedna z organizátorek večera. Kromě hovoru o Egyptě a pyramidách Miloš Matula představil několika zájemcům, sedícím okolo něj v domácí obuvi, také svoji nedávno vydanou knížku s názvem 2013:Hvězdná brána k novému věku.

Přednáška s besedou byla vyvrcholením celodenního Dne otevřených dveří, v němž centrum od ranních hodin zájemce seznámilo se svými maséry, terapeuty, nechalo je nahlédnout do tvořivé dílny a seznámilo s různými podporami jejich zdraví, návštěvníci měli také možnost si zakoupit rukodělné výrobky.

Autor: Zdeněk Hejduk

Miloš Matula o sobě říká:

„Za 20let jsem absolvoval nespočet přednášek, seminářů, ale i různých terapií jen proto, abych se seznámil vždy s tím, co mě ve své době zajímalo a také, abych nabyté zkušenosti mohl zprostředkovávat dále. A to jak řadový posluchač, tak i jako autor článků či rozhovorů či později jako lektor, terapeut a duchovní učitel. Vždy mě fascinovaly regresní techniky i proto, že se mi určitá zákoutí mé duše začala v průběhu let pomalu a postupně sama otevírat. Stále mě fascinují andělé, ať už to bylo učení Mistrů Atlantidy, které mně zprostředkovali manželé Geljenovi nebo skvělá práce dr. Páleše, kterou jsem měl možnost s ním konzultovat. Fascinuje mě astrologie a velice si vážím spolupráce a dlouholetého přátelství s legendou české astrologie Zošou Kinkorovou, která mne umožnila nahlédnout do této fascinující vědy a která mne rovněž seznámila s mnoha našimi astrology, kterých si velmi vážím. Úžasná je rovněž fytoterapie, kterou mi zprostředkoval Pavel Váňa, dále aromaterapie či Bachova květová terapie. Mojí velkou láskou je mystika, zejména egyptská, pak meditace, práce s kameny a muzikoterapie. Bývaly však doby, kdy jsem hledal informace vně, pak ale nekompromisně zapracoval Osud, který mě nasměroval nakonec tak, abych začal nahlížet do svého nitra… A tak se ze mě stal takový „osamělý alchymista." „Léta se zabývám meditací a prací s energií, ať už se jedná o vnitřní energetická cvičení, práce s kameny, pránickou energii a podobně… I když bych řekl, že vše souvisí s energií. Bez práce s energií není schopen terapeut uvést pacienta do hypnózy, není schopen uskutečnit regresi, není schopen provádět duchovní léčení, není schopen léčit bioenergií a tak dále…"

z webu Miloše Matuly