Absolvent Janáčkovy konzervatoře a pražské Akademie múzických umění koncertoval po celém světě od New Yorku přes Berlín až po Amsterdam či Tokio a svým interpretačním uměním nadchl i zaplněný kolínský sál.

První část koncertu tvořila čtyřvětá skladba Fryderyka Chopina evokující snové i třeba filmové nálady. Zcela jiné pak byly po přestávce Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. „On to vymyslel geniálně jako procházku výstavou začínající motivem nazvaným Promenáda, kterou do cyklu coby procházku ještě několikrát zařadil, až se proměnila do ostatních motivů a zcela se ztratila, stejně jako tomu bývá na expozicích, kde se divák postupně ponoří do vystavených obrazů,“ přiblížil před jednolitým hudebním tokem klavírista.

Po bouřlivém potlesku pak přidal ještě jednu krátkou skladbičku opět od Chopina.

Za týden na témže místě na milovníky vážné hudby čeká koncert mezzosopranistky Edity Randové za klavírního doprovodu Stanislava Bogunia.