Kvarteto se skládalo ze dvou houslí, na které hráli Magdalena Mašlaňová a Milan Vavřínek, dále z violy, na niž hrál Josef Šimon, a z violoncella, na které hrál Josef Špaček.

První písní byla známá skladba od Mozarta, a to Allegro z Malé noční hudby. Pokračovalo se dále skladbami od různých autorů. Mezi ně patřili například Luigi Boccherini, Ferenz Liszt, Antonín Dvořák a další. Mezi hudebními díly se s recitacemi představil Rudolf Kvíz, který přednesl texty o lásce od Chalíla Džíbrána, Jacquese Préverta a svatého Pavla.