Připraveny jsou rukodělné dílny pro děti, dětské vesnické hry i odborné besedy s folkloristkou Kamilou Skopovou,  s etnografem Adamem Votrubou, s muzejním zahradníkem Martinem Spěváčkem.

Nebudou chybět tradiční pokrmy připravované na plotnách historických sporáků, ani stylové občerstvení Jiřího a Cecílie Buschových v hospodě ze Strašic.

V interiérech jednotlivých stavení ve skanzenu je instalována výstava Zelené svátky, zaměřená na tradici letnic a dalších svátků pozdního jara.