Pořadatelé připravili středověké soutěže, keramický kroužek Hrnec učil děti vyrábět erby z hlíny, rodiče soutěžili v hrách bez hranic, jejichž součástí se stal i hod vajíčky. Vyhrál ten, kdo jich pochytal nejvíce. Zaujala i šermířská skupina Aesculus. Na závěr všichni opekli na ohni špekáčky, poseděli a zazpívali si při hře na kytaru.