Právě slavnému skladateli, který dal tělesu jméno, byla zasvěcena druhá polovina koncertu, v níž zazněly skladby Sokolský den, Pozdrav jara a samozřejmě Kolínská polka a Kolíne, Kolíne. V první části koncertu pak muzikanti pod vedením dirigenta Ivana Fišera předvedli náročnější repertoár, tři skladby byly z pera bývalého dirigenta Miroslava Císaře, které si i sám oddirigoval. Coby sólisté se předvedli trumpetisté otec a syn Červení a učitel základní umělecké školy Wahid Samandari, ze zpěváků pak Jaroslav Zeman a jediný zástupce mladé pěvecké generace Kristýna Hlavičková. Společně s Hanou Zrůstovou večerem provázela Eliška Severová.