Výstava si neklade za cíl udělat historickou analýzu proběhlého století, v němž si skauting v Čechách prošel velmi složitou a spletitou cestu. Expozice začíná portrétem zakladatele sira Bejdna Poula, sbírkou anglických nášivek, anglickým skautským krojem a několika fotografiemi kouřimských a ratbořských skautů z návštěvy v Anglii. Následují historické fotografie od 20. let a končí rokem 1950, definitivní tečkou za tímto obdobím. Výstava připomíná i některé náhodně vybrané osobnosti našeho regionu, které svým vlivem přesáhly rozměr okresu. Básník Machar, který stál vedle jiných osobností v čele skautské organizace, oddílový vůdce, ale především bojovník za svobodu, hrdina štábní kpt. Morávek, angličtí letci, nebylo zapomenuto ani na Lojzu Plešingera, mladičkého nadšeného skauta, spoluzakladatele skautingu na Kolínsku. Zvláštní pozornost je věnována těm, kteří zahynuli z rasové, nebo politické nesnášenlivosti, a to v připomínce, kterou připravil oddíl Velena Fandrlíka. Poslední, barevné fotografie, kontrastující se šedostí skoro stoletých archiválií, jsou ze sobotní oslavy skautského století v Praze. Dokládají, že skauting má i po tolika letech nezměrnou sílu a vůli k životu, k vykročení do další stovky.