„Recitace Radovana Lukavského se pro mnohé stalo životním zážitkem,“ uvedl místostarosta obce Miloslav Oliva. Oba protagonisté české filharmonie pak předvedli skvostné skladby starých mistrů i současného českého skladatele Václava Hálka, který byl osobně přítomen mezi bezmála 100 posluchači a diváky z celého regionu. Závěrečném posezení organizátorů koncertu s účinkujícími v hradešínském mateřském centru se neslo v přátelském duchu, kde na stranu pořadatelů zazněla pochvalná slova zejména v souvislosti, že tam malé obci o 229 obyvatelích se daří přivést posluchače a diváky koncertů z širokého okolí.