Program akcí:

14. června

Městský společenský dům Kolín, 11 – 16 hodin seminář a křest knihy vydané k 250. výročí bitvy u Kolína. Setkání veřejnosti, politických špiček ČR, kraje, měst, obcí a zástupců rodin, jejichž předkové se bitvy zúčastnili, i zástupců diplomatických sborů jednotlivých ambasád.

13. – 16. června, 10 – 20 hodin

Křečhoř - projekt „Živá ves 18. století“ “Živá maketa“ dobové vsi. Pro školy a veřejnost za spolupráce s RMK denně proběhnou exkurze do života vesničanů a vojáků v 18. století s ukázkami jídel, bydlení, hospodaření, výcviku a denního života.

14. června, 19 – 22 hodin

Svojšice - Vstup vojsk do ležení, obsazení vesnice.

15. června, 21.30 – 24 hodin

Radovesnice I - Srážka v obci

Lošany - Srážka v obci

16. června, 9.30 – 12 hodin

Kolín-Karlovo náměstí, Slavnostní pochod vojsk po trase: Obecní dvůr - Kouřimská ulice - Karlovo náměstí. Přijetí starostou města Kolína na náměstí, čestné salvy jednotek, dělostřelecké vystoupení, ukázky výcviku a bodákových útoků.

Křečhoř - památník

13 hod. - prohlídky bojiště, upomínkové předměty, dobový život
16 hod. - vystoupení Posádkové hudby armády ČR a čestné jednotky Armády ČR se zbraněmi
16 hod. - průvod obcí na památník včetně čestných projevů a salv
17.30 hod. - hlavní bitevní ukázka
22.30 hod. - dělostřelecké salvy z památníku
23 hod. - ohňostroj

Nová Ves I., 20.30 - 22.30 hodin

Dobový výcvik ve vesnici, „rabování“.

17. června, 10 – 13 hodin

Lošany - Průvod obcí a Mše Usmíření na pietním místě v obci.

Hlídané parkování zajištěno na letišti v Kolíně, pro návštěvníky zajištěn autobus po trase Kolín - letiště, Kolín - střed, Křečhoř a zpět v intervalech 20 min. Přímo na bojišti zajištěno pro návštěvníky občerstvení, průvodcovská služba po bojišti a „dobové reálie“.