To uvede posvícení v historickém stylu za doprovodu krojů, dobové hudby i ukázky zvyků. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku starodávného zvyku stínání kohouta, dílny pro děti, písničky z Kouřimska, i na pečení koláčů v tradičním stylu. Bohatý program doplní povídání o posvícenských zvyklostech i o tancovačkách s hudbou a tancem.