V 19 hodin začne vystoupení operní pěvkyně a sólistky Národního divadla Praha Andrey Tögel Kalivodové. Na závěr prvního dne Kouřimských hudebních slavností bude pro všechny přítomné připraveno na radnici občerstvení.

V sobotu v 19 hodin rozezní kostel sv. Štěpána tóny harfy – nástroje používaného přes pět tisíc let, který je zobrazován v pyramidách starého Egypta i na tabulkách Mezopotámie a zmiňován v celé řadě biblických příběhů.

Inspiroval skladatele všech dob. „Na tomto koncertě uvede barokní virtuózní brilantní kousky Bacha, Pescettiho, Vivaldiho a Händela, které tento královský nástroj dovolí rozeznít v celé jeho jiskřivé nádheře dvěma hbitým rukám s pomocí neméně hbitých nohou harfistky Hany Hrachovinové, absolventky HAMU v Praze u docentky Jany Bouškové,“ popsal za město Kouřim hlavní organizátor slavností, tajemník Josef Klouda.

V Kouřimi Hana Hrachovinová vystoupí s houslistou Václavem Polívkou a Černošickou komorní filharmonií. V neděli 17. ročník Kouřimských hudebních slavností mladá a velmi talentovaná houslistka Patricie Kozlova. 

Na všechna vystoupení je vstupné dobrovolné, jedinou výjimkou je úvodní koncert Andrey Tögel Kalivodové. Vstupenky lze získat v pokladně radnice a Turistickém informačním centru Kouřim. K dispozici také na místě v den konání koncertu.

Všechna vystoupení ještě umocní prostory, kde se odehrají. Konají se v kostele sv. Štěpána, přesněji řečeno v arciděkanském chrámu, který je jednou z nejvýznamnějších stavebních památek nejen v České republice, ale také významnou památkou celého kontinentu. Přes všechny pozdější úpravy zůstal unikátní ukázkou klasické stavby raně gotického stylu. Ukrývá mimo jiné unikátní osmibokou podzemní kapli sv. Kateřiny.