Noci kostelů se konají už od roku 2005. Jejich kolébkou je Rakousko a kromě České republiky se do akce připojují i památky v Německu, Nizozemí, Estonsku, Lotyšsku i na Slovensku. „Podstatou tohoto projektu je snaha seznámit veřejnost s fungováním té které církve. Jedná se o prolínání duchovních aktivit, koncertů, komentovaných prohlídek osvětlujících historii kostela, odborných přednášek, případně i akcí pro děti," připomněla historička Libuše Váňová z Muzea Podblanicka.

Akce si již dávno našla mnoho příznivců na Kolínsku. Letos se zapojuje 20 kostelů, modliteben, klášterních kostelů, kaplí. Program připravili v Kolíně, Kouřimi, Českém Brodě, ale i v Chrášťanech, Bylanech, Nové Vsi, Ovčárech, Plaňanech, Poříčanech, Přistoupimi, ve Starém Kolíně, Tismicích, Tuklatech, Velimi, Zásmukách či v Radimi.

Zapojená místa
Český Brod (2x)
Grunta
Chrášťany-Bylany
Kolín (5x)
Kouřim
Nová Ves I
Ovčáry
Plaňany
Poříčany
Přistoupim
Starý Kolín
Tismice
Tuklaty
Velim
Zásmuky

Radim se například letos zapojuje zcela poprvé. S menším kulturním programem otevře kapli Nejsvětějšího vykupitele, a to ještě těsně před jejím vysvěcením po rekonstrukci. To se chystá na 24. června.

Zajímavý program nabídnou i v Plaňanech. Lidé se mohou těšit na prohlídky Husova sboru, Mírkovské renesanční zvonice a kostel sv. Jana Křtitele. Chybět nebude koncert a výstava o místní sýpce, jež je pozůstatkem dávné Mírkovské tvrze, která se teprve nedávno stala kulturní památkou a její stav vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Na výstavě bude pět ročníkových prací studentů stavební fakulty, kteří navrhují možnosti řešení rekonstrukce a využití sýpky. K nahlédnutí bude i výtah z diplomové práce studenta umělecko-průmyslové školy nebo několik starších fotografií sýpky, které se nedávno podařilo městysi získat.

Gruntecký kostel Nanebevzetí Panny Marie zase nabídne tvoření pro děti, prohlídku kostela zvlášť pro malé a velké návštěvníky, slavnostní zvonění starobylého zvonu, zpívání s kytarou, varhanní meditativní hudbu, čtení biblických textů i společnou modlitbu. Kostel Narození Panny Marie v Poříčanech otevírá výtvarnou dílnu, v níž si hosté vyrobí hvězdnou oblohu. Dále nabídne komentované prohlídky nebo loutkovou podívanou. V podvečer pak zazpívají sopranistka Zuzana Seibertová s Veronikou Ptáčkovou, následovat bude varhanní koncert.

AKCI ZAHÁJÍ ZVONY

Kostely se dnes večer otevírají i na sousedním Kutnohorsku. To je dokonce nejaktivnějším územím z celého Středočeského kraje. Dnes večer se tu otevřou čtyři desítky kostelů. Jen pod Kutnou Horou spadá 15 zapojených míst. Dále se otevřou kostely v Čáslavi, Uhlířských Janovicích, ale i v mnoha menších obcích. I zde bude nespočet doprovodných akcí. V chrámu sv. Barbory bude například výtvarný workshop. V sedlecké katedrále se budou věnovat architektu Janu Blažejovi Santinimu a v evangelickém kostele v ulici Jiřího z Poděbrad bude znít hudba. Vystoupí mimo jiné vokální soubor Cantica a také skupina Double guitar band.

Na Benešovsku se otevře kostelů 17. Kromě Benešova se zapojí i kostely v Divišově, Voticích, Sázavě, Poříčí, Psářích či Načeradci. Přímo v Benešově akci zahájí v 17:55 hodin zvonění zvonů. Následovat bude mše a od 19 hodin pak bude mít známý vědec Jiří Grygar přednášku s názvem Věda a víra.

Zazní třetí nejcennější varhany v celé zemi

Štolmíř - Pokud by se ho neujaly dobré duše, s největší pravděpodobností by zmizel z povrchu zemského. A možná by to netrvalo až tak dlouho. Řeč je o kostele sv. Havla, jehož interiér ukrývá třetí nejvzácnější varhany v České republice. Ty zazní i v rámci dnešní Noci kostelů.

Nástroj pochází z roku 1688 z dílny Johanna Heinricha Mundta. Od tohoto varhanáře se dochovaly pouze dva nástroje v Týnském chrámu na Starém Městě pražském a právě ve Štolmíři. Původně byly postaveny pro slavný Sázavský klášter.

O záchranu chátrajícího kostela usiluje skupina dobrovolníků za pomoci farnosti, města, dalších neziskových organizací. Zrovna nedávno se sešla ekonomická rada farnosti s vikariátním technikem Milošem Hercogem a řešil se záměr na rekonstrukci. „Polovina projektové dokumentace je již zadaná. Budeme dělat vše pro to, aby v září došlo i na druhou půlku," popsal Aleš Kašpar, tajemník Městského úřadu Český Brod, statutární zástupce pěveckého sboru Voxu Bohemicalis, obyvatel Štolmíře, farník a také jedna z duší aktivity, která se snaží o záchranu í kostela.

Na projektovou dokumentaci půjde i výtěžek dobrovolného vstupného Podlipanských hudebních slavností, které právě probíhají a v jejichž rámci se uskuteční i Noc kostelů. Od 18 hodin je dnes v kostele na programu vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy Český Brod a štolmířských patriotů.

Příští rok by skupina, jež o záchranu kostela usiluje, ráda památku zanesla do programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Aktuálně se připravuje jednání s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou.