KDY: 22. srpna, 18:00
KDE: Hřiště, Kořenice
ZA KOLIK: Vstupné je dobrovolné

Pod širým nebem rozehrají parodii na příběh, který popisuje už Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých. Po pohřbu kněžny Libuše se na nově ovdovělého Přemysla vrhá vdavekchtivá Vlasta. Její nabídky však Přemysl odmítá a ctižádostivá Vlasta toho využívá jako záminky pro rozpoutání dívčí války, války proti mužům. V inscenaci vystupují všechny známe historické postavy, jako Kazi, Bivoj, Ctirad nebo krasavice Šárka.