Slavnostní vernisáž zahájily ve čtvrteční podvečer dvěma skladbami harfenistka Pavla Vondráčková Jahodová a flétnistka Eliana Vondráčková, poté přítomné přivítala ředitelka knihovny Libuše Vodičková. „Jsem poctěna tím, že na dnešní vernisáži můžeme přivítat také příbuzné rodin právníků, o kterých výstava pojednává,“ zahájila uvítáním a předala slovo starostovi města Michaelu Kašparovi, který dorazil spolu s místostarostou Romanem Šulcem. „Nebudu hovořit o výstavě, od toho tu jsou povolanější,“ zahájil svoji řeč a poté vyzdvihl plány města ohledně dalších židovských objektů v sousedství synagogy se dvěma originálními mikvemi, které se chystá město rekonstruovat.

Další díky pronesl rabín pro oblast progresivního judaismu David Maxa z federace židovských obcí v České republice. Životní osudy na pozadí historických událostí poté v poněkud delší, ale hodně zajímavé řeči, přiblížil Jan Mandelík, syn stejnojmenného právníka, jehož osudy expozice přibližuje. „Když měl můj pradědeček, který byl úžasným filantropem, pohřeb, zúčastnilo se jej asi deset tisíc lidí, a zatímco čelo průvodu vcházelo na kolínský hřbitov, v Ratboři se lidi ještě řadili,“ zahájil svoji řeč a vzpomenul poté další osudy rodiny. Jaroslav Anděl přiblížil vznik výstavy pojmenované Antonín Kalina a děti Buchenwaldu, což je projekt studentů provádějící výzkum týkající se osudu zachráněných dětí. „Já se pohybuji v kruzích uměleckých i politických a nikdo z mých známých jméno Antonína Kaliny nezná, přitom on zachránil stovky židovských chlapců,“ zmínil Jaroslav Anděl.

Druhou výstavu Ve službách spravedlnosti zase osvětlil historik a pracovník Regionálního muzea v Kolíně Ladislav Jouza. „Téma židovských právníků je zdánlivě nudné, ale protože je o různých osobnostech a jejich životech, tak je pochopitelně velmi pestré,“ řekl v úvodu své řeči a přiblížil osudy židovské komunity od druhé poloviny devatenáctého století třeba na rodině Petschových. „Povolání židovských právníků se obecně začalo velmi rozšiřovat. Nebylo zase tak neobvyklé, že otec právník měl děti také právníky. Zlom však přichází po Mnichovu. Nacistická moc prosadila nejen zbavení povolání u Židů, zabavení jejich majetku, ale také i mnohdy jejich fyzickou likvidaci. Štěstí, že přežili, měli jen nemnozí,“ ukončil svoji řeč Ladislav Jouza, který výstavu připravil se svojí ženou Miroslavou.

Ta také, společně s Jaroslavem Andělem, po oficiálním zahájení prováděla zájemce expozicí v rámci komentované prohlídky. Výstavu o zachráněných dětech bude možné si prohlédnout do 15. října, osudy právníků dokonce až do března příštího roku.