Byli odděleni průhlednou oponou, která po tanečních vystoupeních vylétla vzhůru a muzikanti předváděli úžasné instrumentální výkony. Především hráč na cimbál Ernest Šarközi, který hlediště roztleskal několika sóly, stejně jako klarinetista Zoltán Grunza, violoncellistka Silvia Šarközi zase muziku doprovázela zpěvem.

Z opery Carmen Georgese Bizeta zazněly ty největší a nejznámější hudební motivy, občas ale rytmy a melodie zabrousily třeba do čardáše a trošku se jim vzdálily, naopak tanec se držel klasiky. Stejně ale oba choreografové a vedoucí klubu Naďa Eretová a Vladimír Vidner do pohybových čísel dostali i jejich tradiční poznávací znamení skoky a salta, zůstal ale příběh lásky a smrti se špičkovými kolektivními i individuálními tanečními výkony s mnoha symboly a náznaky.

Na závěr vyprovázel všechny účinkující obrovský potlesk, polovina přítomných aplaudovala vestoje. „Spojili jsme své síly se Základní uměleckou školou Folklorika v Praze a přes ně jsme se dostali k tomuto úžasnému souboru a už jsme jedno představení absolvovali a další mimo Kolín máme ještě v plánu,“ uvedla Naďa Eretová.