„Představit dílo těchto dvou výtvarných umělců ve společné instalaci nebylo nijak nahodilé. Ač oba jsou po stylové i kvalitativní stránce odlišní, jejich životní dráhy mají spoustu styčných ploch a spojnic,“ uvedla svoji řeč kurátorka výstavy Petra Hollerová.

Ta poté přiblížila osudy obou umělců a přátel, kteří spolu za studií bydleli na pražské Letné, což přerušila brzká smrt Rudolfa Mazucha. „Jan Čart svému zesnulému příteli vzdal hold vydáním vzpomínkové knihy nazvané In memoriam malíře Rudolfa Mazucha, která vyšla v roce 1930, v upomínce desátého výročí jeho smrti. Čart byl nejen autorem textu, ale vytvořil i citlivě pojatý Mazuchův portrét, který se jako grafický list stal součástí každého výtisku knihy,“ vypíchla Hollerová, přičemž onu publikaci bylo možné nalézt mezi vystavenými exponáty.

A především díla obou umělců, v případě Rudolfa Mazucha jde především o portrétní a krajinářské realizace v oleji, u Jana Čarta vlastní muzeum celou umělcovu pozůstalost, takže mají návštěvníci možnost vidět nejen realizaci v oleji, ale především různé varianty návrhů, studie a skici k autorově volné i užitné tvorbě.

„Až na dvě výjimky pocházejí všechna vystavená díla z bohatého sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně,“ upozornil jeho ředitel Vladimír Rišlink. Zajímavá expozice plná krajinek a portrétů je v sále muzea k vidění až do šestého října letošního roku.