Nejprve se děti shromáždily v knihovně, kde jim knihovnice Hana Hrušková povídala o panu Andersenovi a pak vypravovala pohádku Ošklivé kačátko. Ještě za slunečného počasí se děti vydaly hrát šipkovanou, která se jim velmi líbila. Po večeři se zastavil hloupý Honza, který šel náhodou kolem, podělil se o buchty a pokračoval dál za princeznou. Na to se vypravovala pohádka O veliké řepě a potom si ji děti zkusily zahrát jako divadlo. Následovat mělo povídání o pejskovi a kočičce Jak si dělali k svátku dort, ale děti si s nadšením "upekly" svůj dort i bez návodu. Nakonec se vypravovala pohádka O perníkové chaloupce, každé z dětí kreslilo jen určitou část pohádky, dospěláci jednotlivé části slepili dohromady, a vzniklo tak originální leporelo. Poté, co děti ulehly do spacáků, se ještě četlo na dobrou noc podle přání jednotlivých spáčů, poslední usnul ve 22:37 hodin. Ráno se děti probouzely s pohádkou Dlouhý, široký a bystrozraký, udělaly si rozcvičku a potom se s chutí pustily do vlastnoručně vyrobeného dortu. Na závěr
dostal na památku každý z účastníků zmenšenou kopii leporela a pamětní list. Originál leporela, speciálně založená kronika Nocí s Andersenem i samostatné fotoalbum bude uloženo v polepské knihovně.

Václav Liška