Kouřimský skanzen zve na Letnicové slavnosti spojené s oslavami májů. Tento den se mohou příchozí také zcela mimořádnou možnost setkat se s nejlepšími lidovými řemeslníky, kteří jsou již od roku 2001 oceňováni titulem Nositelé tradice lidové řemesla, a kteří právě o letnicích budou jen pro vás předvádět své umění. Nebude chybět ani bohatý kulturní program. Otevírací doba skanzenu je od 10 do 16 hodin.

Muzeum Kouřimska pro změnu zve na Kouřimskou muzejní noc, která bude probíhat od 19 do 22 hodin. Během celého večera se můžete těšit na burzu kuchařských receptů, soutěž „O vaši nejchutnější bábovku nebo koláč,“ které mohou zájemci přinášet do muzea během dne, nejpozději však do 17 hodin. Vyhlášení výsledků proběhne mezi 20.30 a 21 hodin.

Protože jídlo a strava jsou velmi přitažlivé a oblíbené téma, můžete se během kouřimské noci dozvědět od archeologa zajímavosti o přípravě jídel v minulých dobách a shlédnout některé zajímavé praktické ukázky přípravy jídel našich předků. Pod názvem „Co dávali předkové do rendlíku,“ je pak skryta malá exkurze do historie pochutin, koření a přísad spojená s výkladem o nich. Kouřimská muzejní noc tedy slibuje především vůně a chutě, spolu s nimi však, jak pořadatelé doufají, přinese i trochu poučení.

Na své si v sobotní Kouřimi přijdou i milovníci vážné hudby. Svatoštěpánská farnost a město Kouřim totiž pořádají Koncert duchovní hudby a slova, který se koná od 18 hodin v kostele sv. Štěpána.