Staré české Vánoce v Polabí samozřejmě zachovávaly základní cyklus samostatného předvánočního adventního období (od sv. Martina) a následný vánoční čas. Celý advent býval spojený s obchůzkami tajemných bytostí, ať už to byly Barborky, Lucky či sv. Ambrož. Ten je dosti neznámou postavou, jeho obchůzky jsou zaznamenané jen ze dvou míst – Podřipska a právě Kolínska a Kutnohorska, i když lze předpokládat, že se jeho obchůzky konaly i v jiných částech země. Jednalo se o postavu celou zahalenou v bílém, na hlavě vysokou černou čepici, obličej krytý průsvitnou látkou. V době, kdy se chodilo do kostela, obcházela tato postava okolo, házela dětem pamlsky a honila je, když je sbíraly. Kdo neutekl, dostal metlou.

V samotném vánočním čase nacházíme v historii rozdíly zejména ve sváteční stravě. „Region od regionu se jídelníček lišil, byť většinou převládaly pokrmy z krup a dalších luštěnin, hub (černý kuba), před hlavní štědrovečerní večeří pak předkrm, například placky z oplatečnic pouze z mouky a vody,“ předesílá vedoucí skanzenu Dalibor Hobl. „Rozdíl stravy je značný v Polabí a například v jižních Čechách, kde se již ve středověku pojídaly na Vánoce ryby, zatímco v Polabí byly jako štědrovečerní jídlo prakticky neznámé, nevařila se ani rybí polévka, ta bývala většinou jednoduchá, hrachová,“ dodává s tím, že následně nemohla ale chybět vánočka s ovocem.

Vlastní výstava letos opět nabízí obměněný sortiment vrkočů a různých ozdůbek, které původně sloužily jako dárky pro děti. „Výstava je tradičně rozdělená na tři části – v jedné se představuje advent (od sv. Martina po sv. Lucii), v další vlastní Štědrý den s hlavními pokrmy a věcmi, které na vánočním stole nesměly chybě, v poslední je znázorněno období od Božího hodu vánočního po svátek Tří králů, tedy období kolední,“ popsal Dalibor Hobl a připomněl, že původně po koledě chodili dospělí, většinou učitel nebo kostelník, až později koledování převzaly děti. „Ukázka Vánoc je ve skanzenu stylizovaná, naši předkové neměli chalupy tak bohatě nazdobené, jako to návštěvníci vidí zde, kde je výzdoba bohatší, pro potěchu oka. Předvádíme typické zdobení vánočních stromků, třeba i jeho zavěšování ke stropu, různé typy přírodních, doma vyráběných ozdob, ukázky vánočních betlémů či stolů prostřených typickými vánočními jídly našich předků,“ shrnul.

VÁNOČNÍ POŘADY:

6. prosince: Svatomikulášské obchůzky a IV. Mikulášská jízda
mikulášský trh a obchůzky mikulášského průvodu včetně nadílky dětem; i letos vyjde Svatý Mikuláš se svým průvodem na cestu mezi jednotlivé chalupy muzea, aby přinesl dětem dárky a dospělým okamžiky klidu a sváteční pohody (v 11 a ve 14 hodin); pro milovníky romantiky je připraven již 4. ročník mikulášské jízdy z Kolína do Kouřimi a zpět motorovým vláčkem, který bude tradičně vybaven drobným občerstvením, muzikou a děti již ve vláčku čeká nadílka od andělů a čertů. V kouřimském muzeu bude tak jako v loňském roce připraveno nefalšované peklo s Luciferem a dalšími nezbednými čerty. Děti zde ale také najdou plně zařízenou starou školní třídu a opět si budou moci vyrobit vlastní vánoční dáreček. Další kulturní program bude následovat ve skanzenu. Děti i dospělí se pobaví u veselých mikulášských a čertovských lumpáren v pásmu „Čertovská škola“ v podání Klemprdova kočovného divadla z Kolína (vždy v čase před mikulášským průvodem) nebo budou moci obdivovat umění mistra biče Pavla Votápka z Mezouně u Karlštejna (v průběhu celého dne). Nebude chybět muzika v podání kutnohorské Křídlovanky a samozřejmě prodej vánočního zboží lidové tvorby.

7. prosince: Tajemné postavy adventu
obchůzky Barborek, Ambrožů, Lucek, klovcových bab, Peruchty, Tomáše atd. Doba adventu s sebou nepřinášela pouze chvíle rozjímání, ale v lidovém prostředí i řadu obchůzek zvláštních a tajemných bytostí, spojených s nadílkou těm nejmenším, či naopak s jejich potrestáním. V rámci kulturního programu je pro děti připravena pohádka Čert a Káča v podání Ladislava Peřiny a pro dospělé bude po celý den vyhrávat opět muzika Křídlovanka.

20. prosince: Půjdem spolu na koledu
- k nádherné atmosféře staročeských vánoc patřilo vždy koledování dětí včetně prozpěvování vánočních koled; děti z folklorního souboru Kyčera z Prahy ve společnosti muzikantů vám připravily kolední obchůzky včetně známých i méně známých vánočních písní. Samozřejmě nebude chybět předvádění sváteční lidové tvorby a řemesel a děti určitě zaujme pořad „Klaunské vánoce“ v podání Jana Hrubce a Dřevěného divadla. K tomu všemu vám bude hrát kutnohorská Tomášovka. Ctitelé tradiční sváteční lidové stravy nebudou ochuzeni o ochutnávku černého kuby a kočičího tance.

21. prosince: My ti přinášíme Štědrého večera
Jako za starých časů se bude opět drát peří, příst na kolovrátku, péct cukroví, besedovat a vůbec se jen tak v poklidu připravovat na Vánoce; a co by to bylo za nejkrásnější svátky, při kterých by chyběly koledy. Jako již tradičně při posledním národopisném pořadu v roce nás muzikanti z Tomášovky pozvou postupně do jednotlivých chalup skanzenu, kde v teple světnice zahrají a společně s návštěvníky zazpívají ty nejznámější české a moravské koledy.
Pořady začínají vždy v 10 hodin a ukončeny jsou v 16 hodin

hudba k videu: Bambini di Praga