To ve složení první houslista Miloš Vacek, druhý houslista Vítězslav Zavadil, violista Jan Řezníček a hráč na violoncello Břetislav Vybíral zahrálo v první polovině koncertu Smyčcový kvartet C dur Josefa Myslivečka a Smyčcový kvartet F dur Americký, druhá polovina pak celá patřila Smyčcovému kvartetu č. 2 Listy důvěrné skladatele, který před šedesáti lety dal kvartetu jméno. Koncert finančně podpořila i Nadace Leoše Janáčka a zhruba čtyřicítka členů kruhu i náhodných návštěvníků odcházela nadšena, nechyběl ani hudební přídavek.

Zdeněk Hejduk