„Je to již čtvrtá akce pro děti a pátá pohádka,“ řekla v úvodu setkání Hana Kozlová, organizátorka a učitelka místní mateřské školy. Desítka žen tentokrát sehrála pohádku Matějovo štěstí, kterou napsala Kateřina Šrankotová, děti i dospělí si při ní mohli společně i zazpívat několik písniček.

„Do pohádky jsme použily i několik kulis, které jsme našly na půdě po bývalých ochotnících. Jsme rády, že takhle ještě našly uplatnění a žijí dál,“ dodala Kozlová. Po závěrečném potlesku pak na děti čekaly soutěže, diskotéka, promenáda masek a losování cen tomboly.

„Celé odpoledne se hodně protáhlo, děti se rozdováděly a my neměly sílu poslat je domů,“ smála se v podvečer Kateřina Šrankotová, která ztělesnila mužskou roli Matěje, jenž si nakonec, ač chudý, samozřejmě vezme princeznu.

Zdeněk Hejduk