„Existujeme zhruba čtyři roky a organizujeme čtyři akce do roka. Hrály jsme Sněhurku na maškarním bále, připravily dětský den nebo rozloučení s prázdninami,“ nastínila Hana Kozlová, učitelka zdejší mateřské školy a knihovnice, která společně se zhruba deseti ženami všech věkových kategorií pohádku se zpěvy nacvičila. Po bouřlivém aplausu čekaly na děti z rukou Mikuláše a anděla balíčky, na které finančně přispěl místní obecní úřad, při příchodu dostalo každé dítě perníček od Pohody.

Zdeněk Hejduk