„Časté vystavování a přenášení těmto exponátům vůbec nesvědčí,“ vysvětlil Jaroslav Pejška ze Státního okresního archivu Kolín, který také pro návštěvníky připravil podrobný popis vystavených předmětů a jejich historii.

Přítomní si mohli prohlédnout listiny na městská práva, jako byla ochrana proti násilnostem šlechty z roku 1285, potvrzení výročního trhu z roku 1335 či právo mílové z roku 1391. Vystaveny byly i listiny na obecní majetek, soukromá práva měšťanů a cenné městské knihy. Mezi nimi třeba zlomek nejstarší kolínské městské knihy datované lety 1341 až 1355, radní manuály z let 1379 – 1401 a 1494 – 1501, nechyběla pečetidla a knihy z Kouřimi.

Výstavu doplňoval program pro děti, kde si mohly samy vytvořit pečeť z vosku, napsat písmena husími brky či si vyzkoušet šermířský šat a zbroj. „Přišlo rozhodně více lidí, než kdybychom žádný program nepřipravili,“ shrnula Iveta Königsmarková z Regionálního muzea.

Zdeněk Hejduk