Účelem akce je nejen poskytnout možnost nahlédnout dovnitř kostelů a modliteben, ale také seznámit návštěvníky s kulturní hodnotou a s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění či divadelního představení.

Kam tedy vyrazit na Kolínsku?

KOLÍN

kostel sv. Bartoloměje
19:00 – 21:00 Volná prohlídka chrámu, výstava o Svatovítských varhanách
kostel Českobratrské církve evangelické
17:00 - 22:00 Výstava obrazů a objektů Marka Šmidta
18:00 - 00:00 Hmota - Performance Ančí Vitvarové (ve spolupráci s Kolínským Majálesem)
19:00 - 22:00 Úšklebek nespokojenosti - koncert hudební deformace Úšklebek nespokojenosti a následný Jam session (za kostelem)
kostel Nejsvětější Trojice
18:00 - 18:45 Bohoslužba
19:00 - 20:00 Modlitby a zpěvy mládeže - Pásmo zpěvů a modliteb kolínského spolča mládeže
20:00 - 21:00 Možnost pobýt v tichu kostela
kostel sv. Víta
19:00 – 21:00 Možnost osobní prohlídky kostela

ČESKÝ BROD

kostel sv. Gotharda
17:00 - 17:05 Zahájení - vyzvánění zvonu
17:05 - 18:00 Hra pro děti
18:00 - 18:30 Cyklus "Liturgický rok v českobrodské farnosti"
19:00 - 19:40 Komentovaná prohlídka kostela
20:00 - 20:45 Čtení z Bible - Rudolf Kvíz, varhanní improvizace - Petr Štěpán
21:00 - 21:20 Zahrada Mariánská - čtení z knihy Julia Zeyera
21:20 - 23:00 Prostor pro modlitbu, meditaci, ztišení
Program doplní výstava obrázků dětí z Mateřské školky Tuchoraz, výstava fotografií z farního života na ochozu kostela, zapálení svíčky za své blízké i ochutnávka mešního vína.
Kostel sv. Havla, Štolmíř
18:00 - 19:30 Kostel otevřen k prohlídce a modlitbě
19:30 - 20:00 Zpívejte Hospodinu - modlitba žalmů
20:15 - 20:45 Cyklus "Liturgický rok v českobrodské farnosti"
21:00 - 22:00 Meditační modlitba se zpěvy z Taize

KOUŘIM

kostel sv. Štěpána
17:55 - 18:00 Zvonění zvonu sv. Jiří
18:00 - 18:10 Přivítání a úvodní modlitba
18:15 - 19:00 O zvonech srdcem vzhůru - (sakristie, zvonice) výstava a komentovaná prohlídka
18:15 - 19:00 Výtvarná dílna pro rodiče a děti Výtvarná dílna na téma Noemovy archy
19:00 - 19:15 Zvonění obrácených zvonů
19:15 - 20:00 Koncert duchovní hudby
20:00 - 20:45 O zvonech srdcem vzhůru (sakristie, zvonice) Výstava a komentovaná prohlídka
20:30 - 21:30 Komentované prohlídky kaple sv. Kateřiny - O jedinečnosti kaple sv. Kateřiny v podání historika umění Vladimíra Rišlinka.
21:30 - 22:00 Nocí kolem kouřimského kostela - Poutavé vyprávění nejen o starobylých náhrobcích kouřimského chrámu.
22:00 - 22:10 Zvonění obrácených zvonů
Příležitost spatřit jak se zvoní na obrácené zvony.

PEČKY

jubilejní chrám Mistra Jana Husa
17:00 - 18:00 Výstava "Svět očima mladé generace" výtvarného ateliéru Vzdělávacího centra v Pečkách + výtvarný workshop pro děti na farní zahradě
18:30 - 00:00 Prohlídka kostela s průvodcem
19:30 - 00:00 Ztišení nad žalmy
20:00 - 00:00 Společné zpívání lidových a evangelických písní s kapelou
21:00 - 00:00 Večerní prohlídka kubistického kostela a fary s průvodcem

ZÁSMUKY

kostel Stigmatizace sv. Františka, klášter
17:30 - 18:00 Zpřístupnění kláštera a kostela
18:00 - 18:30 Projdi si vše sám - individuální prohlídka kláštera, kostela, zahrady
19:00 - 20:00 Koncert sólistů sboru Piccolo coro ed organo z Kolína - Piccolo coro ed organo je sbor při CČSH v Kolíně, který vznikl v roce 2010.
20:30 - 22:00 Možnost rozsvícení svíčky za své blízké
20:45 - 21:45 Promítání fotografií z novodobé historie kláštera
22:30 - 23:00 Zakončení modlitbou 

ČERVENÉ PEČKY

kostel Narození Panny Marie
18:05 - 18:25 Vystoupení dětského pěveckého sboru - Vystoupení sboru dětí od 9 do 16 let s kytarovým doprovodem. Zapějí moderní gospely.
18:30 - 18:55 Historický exkurz - Prohlídka a přednáška o historii kostela nejstarší i nedávné.
19:00 - 20:50 Volná prohlídka kostela
19:00 - 20:00 Tvořivé dílničky pro děti a mládež

PLAŇANY

Husův sbor
17:00 – 17:30 Pohádka Karabovo tajemství – divadelní společnost Kašpárek, vystoupení na písně Michala Davida
19:00 – 20:00 Dobrá pěna – muzika spojující současnost a starší časy – sólová kytara, akustická kytara, bicí, basová kytara, foukací harmonika
21:00 – 22:00 Tradiční prohlídka
21:00 – 23:00 Posezení u vína a opékání buřtů

POŘÍČANY

kostel Narození Panny Marie
17:00 - 22:00 Otevření kostela a přilehlého areálu
17:00 - 19:00 Dílna pod lípou - lapač tajemství. Výtvarná dílna pro děti, která ukáže, jak si vyrobit vlastní deník, snář, skicák nebo originální knihu.
18:00 - 18:45 Divadlo Krtek: Cirkus plný pohádek – loutkovo – plyšové představení
19:00 - 19:30 Komentovaná prohlídka
19:30 - 20:15 Ridina Ahmedová - sólový koncert
20:45 - 21:15 Komentovaná prohlídka

Své „brány“ pro letošní rok dále otevřou kostely v Býchorech, Ovčárech, Gruntě, Přistoupimi, Rostoklatech, Škvorci, Tismicích, Tuklatech, Velimi a ve Velkém Oseku.