„Rozhodl jsem se tak nějak zastavit, porozhlédnout se a prosmýčit ateliér a odhodlal jsem se vám ukázat zhruba stovku prací a to keramiku, kresby i nějaké ty obrázky," uvedl si skromně vernisáž sám autor. Hudebně ji zpestřili houslisté Jiří Dojčiak a Jaroslav Čech, kteří zahráli Sonátu č.3 Jeana – Maria Leclaira. Vernisáž patřila k dlouhodobě nejvíce navštíveným a mnoho účastníků se chystalo na prodejní výstavu přijít v klidu znovu někdy v příštích dnech, možnost mají do konce května.