„První část výstavního projektu, instalovaná ve Veigertovském domě, se snaží zmapovat ve sledovaném období panelovou výstavbu v Kolíně a podobu tehdejší bytové kultury. Představuje vývoj interiéru v socialistickém Československu a stěžejní obory designu − nábytek, keramika, sklo, plasty, textil, spotřebiče pro domácnost či český fenomén takzvané domácí umění,“ přiblížila Nella Lovászová, jedna z autorek výstavy.

Společně s ní se na expozici podíleli Petra Hollerová, Kristýna Svobodová a Jindřich Záhorka za odborné spolupráce fotografa Josefa Čáslavi a archiváře Jaroslava Pejši. V Červinkovském domě jsou pak instalovány především předměty jako oděvy a módní doplňky, hračky, sportovní náčiní a potřeby, magnetofon a fotoaparáty i fotografie z běžného kolínského života.

„Snahou autorů výstavy je odkrýt anonymitu designérů užitkových předmětů a představit příběhy věcí, které dnes patří mezi designové ikony. Instalace se zabývá nejen tehdejší realitou, ale i sny, které architekti a designéři vkládali do svých návrhů, jež mnohdy zůstaly jen na papíře či ve výstavních prototypech,“ zaznělo také na vernisáži.

Tu uvedl starosta města Michael Kašpar, ředitel muzea Vladimír Rišlink a předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje Zdeněk Štefek, který vzhledem k členství v Komunistické straně Čech a Moravy zavzpomínal hodně nostalgicky.

Organizátoři chystají i interaktivní hernu a další doprovodné programy, obě výstavy jsou otevřeny až do 16. února příštího roku.