Přítomné několika větami přivítal starosta městyse Plaňany Martin S. Charvát, který převzal patronaci nad koncertem Vox Bohemica. Poté se slova ujal Pavel Ryjáček, který představil unikátní hudební těleso i program, který měl následovat. V Plaňanech se představil symfonický orchestr, zpěvácky spolek Hlahol, Čáslavská chrámová Schola i pěvecký sbor Vox Bohemica.

Vstupné na koncert bylo dobrovolné a stejně jako v případě předchozích koncertů vybrané peníze poputují na oživení kostela sv. Havla ve Štolmíři. Z dosud nashromážděných příspěvků a darů farnost zadala zpracování první poloviny potřebné projektové dokumentace. Peníze, které se v rámci festivalu vybraly v Kostelci nad Černými lesy, pomohou s financováním opravy varhan v tamním kostele.

Regionální festival, který je vítaným svátek umění, začal na konci května v tuklatském kostele. Festival hostily také kostely v Úvalech, Kostelci nad Černými lesy, Českém Brodě, Kouřimi a Štolmíři.