Mezinárodní porotě předsedal Jaroslav Šíp, šéfdirigent Ústřední hudby Armády České republiky. Na akci přijalo pozvání 10 hudebních a folklórních souborů z Polska, Belgie a České republiky. První den orchestr hudebně obohatil průvod centrem města Leszna a odehrál samostatné koncerty na náměstí a v nedaleké Osieczně. Festival se vydařil po všech stránkách – výše zmíněné úspěchy doprovázelo příjemné počasí a péče polských pořadatelů.