„Jako architekt se věnuje navrhování staveb bytového a občanského charakteru, rekonstrukcím a interiérové tvorbě. Navrhuje také urbanistické studie zástavby budoucích staveb. Při práci si pořizuje fotodokumentaci, a to jej také přivedlo k amatérské profesi fotografa a opětovně také k malování, modelování a grafice,“ představila autora Gabriela Sedláčková, která stála, společně s řediteli Ceropu a Městské knihovny Janem Pospíšilem a Pavlem Kárníkem za organizací výstavy.

Za doprovodu klavíristky Jany Svobodové vernisáž zpěvem především písniček ze zlaté éry divadla Semafor zpestřil Václav Nedbal. Prodejní výstava je k vidění až do středy 15. dubna.