Podvečer zahájil kromě jiného i muzikant Jiří Převrátil písní Karla Kryla Karavana mraků, poté promluvil kolínský rodák a v minulosti mimo jiné i kancléř prezidenta Václava Havla Luboš Dobrovský. „Kromě jediného padlého přikrytého vlajkou, zde není zaznamenaná žádná drastická událost. Můžeme se zamýšlet nad smyslem toho, co vlastně vystavené fotografie zachycují, co znamenaly pro tehdejší účastníky, co předcházelo onomu vojenskému útoku a z něj vyplývajícímu našemu ponížení,“ zamyslel se v úvodu zahájení výstavy Luboš Dobrovský.

„Byla to doba nejrůznějších nadějí a toho, že si další osud budeme určovat sami a volit naši cestu,“ připomněl starosta města Vít Rakušan, který zdůraznil i fakt, že dnešní mladí lidé novodobou historii neznají. „Ale není to jen vina školy, křivka zapomnění je neúprosná, svoji roli musíme sehrát i my rodiče, přiveďme sem své děti a připomínejme jim tyto časy,“ vyzval.

Po další Krylově skladbě v podání Jiřího Převrátila pak fotograf přítomné provedl od jedné vystavené fotografie k druhé a objasnil jejich vznik a historii. „Tady nebyl čas na nějaké dlouhé fotografování,“ smál se nad záběrem evidentně naštvaného ruského vojáka se samopalem v ruce. Výstava emotivních černobílých snímků je v CEROPu k vidění až do 12. října tohoto roku.