K nejstarším zastoupeným dílům patří cyklus Jedna věc, v němž Havelková fotografovala otisky předmětů posílaných výtvarnicí Zuzanou Vaškovou z kanadského Vancouveru.

Projekt Návrh na změnu partitury zase odkazuje původně k notovým partiturám Františka Kmocha. Havelková v něm využívá grafické a vizuální hodnoty notového záznamu, který přeskupuje a skládá do nových tvarů.

„Dva fotogramy Nemluv na mne tak složitě a Protože na mne mluvíš, tak proto z let 2015 až 2018 jsou technicky dokonalým prověřením možnosti kombinace koláže a techniky, která nepotřebuje jen optický přístroj, ale především autorčin smysl pro kompozici a výtvarnou citlivost,“ přiblížil Rezler další ze souborů fotografií.

I záznamy z kamer

Výstava obsahuje i několik dalších cyklů jako třeba Původní plán zaměřený na architektonické tvarosloví nebo Šperky s použitím plastových obalů či Citlivá data využívající snímků záznamů kamer umístěných na konkrétních místech. Příjemnou vernisáž ozvláštnil hudbou kytarista a také fotograf Robert Rambousek.

Fotografie budou v galerii k vidění až do 24. června.