Bacovský jezdí do Norska poměrně často, takže zasvěceně posluchačům přibližoval nejen krásy této země, a to jak přírodu, tak tamní zvířenu, ale i architekturu, zvyklosti, počasí, ceny v obchodech či počasí s mnohadenním deštěm v některých oblastech nebo koupání v moři jen dvanáct stupňů teplém.

Po vyprávění doplněném projekcí mnoha originálních autorských fotografií dal cestovatel ještě prostor dotazům, kterých bylo také poměrně dost.