O další slova požádala starostu města Michaela Kašpara, který společně s Federací židovských obcí České republiky převzal nad koncertem záštitu.

Režii programu koncertu měl na starosti dirigent pokaždé účinkujícího orchestru Atlantis Vítězslav Podrazil, který do něj zařadil výhradně díla letošních jubilantů. V úvodu koncertu zazněla skladba Jacquelininy slzy Jacquese Offrenbacha, který se narodil před dvě stě lety.

Dvou sté desáté výročí Felixe Mendelssona – Bartholdyho připomněl jeho Koncert d moll pro housle a smyčcový orchestr, v němž zazářil první sólista letošního programu, houslista Miroslav Ambroš.

Druhým sólistou byl hráč na violoncello Petr Nouzovský, který po Ukolébavce Gideona Kleina, který se narodil před sto lety a zemřel v koncentračním táboře Terezín a vynikl v ní opět houslista Miroslav Ambroš, zahrál v koncertu č. 1 C dur Josepha Haydna, jenž se narodil před dvě stě lety.

Nadšení posluchači v závěru aplaudovali ve stoje, takže oba sólisti přidali ještě jednu drobnou skladbu, tentokrát bez dirigenta i doprovodu orchestru, ale o to náročnější a údernější.