Startovné je 20 Kč. Výtěžek ze startovného na letošní drakiádě bude použit na podporu aktivit nízkoprahového klubu Zvonice. Zváni jsou malí i velcí krotitelé draků.