Už po pátečním dnu návštěvníci hýřili v hodnocení superlativy, to když je o šestnácté hodině přivítal v obřadní síni starosta města Vít Rakušan, aby je seznámil s Kolínem a potom se s nimi vydal na procházku s jeho zasvěceným historickým výkladem. „Vidět město z parkánu chrámu svatého Bartoloměje bylo nezapomenutelné, toho jsem si opravdu cenil,“ byl nadšený Milan Uhl, který s manželkou přijel z Bludova.

Jen o pár hodin později zasedli hosté z celé republiky společně s domácími členy právě v chrámu, aby se stali účastníky famózního rozeznění chrámových varhan špičkovým varhaníkem Alešem Bártou, původně avizovaného domácího zpěváka Petra Hlavatého nahradil Jakub Hrubý, dalším koncertem byla pak společné vystoupení domácího klarinetisty Jana Valáška s klavíristou Danielem Wiesnerem. A večer pak při neformálním setkání u sklenky vína v Komorním sále Městského společenského domu hráli lehce do jazzu saxofonista Lukáš Bořek s klavíristou.

Sobota byla zasvěcena ve společenském domě nejen diskuzím a setkáváním se s uměleckými agenturami či koncertu mladých umělců klavíristy Petra Zemena, nadšeně přijatého dua hobojistky Jany Kopicové a klavíristky Dity Eizltové či Sedláčkova kvarteta, ale především koncertnímu vrcholu celého setkání koncertu Guarneri tria v synagoze. Klavíristovi Ivanu Klánskému, houslistovi Čeňkovi Pavlíkovi a violoncellistovi Marku Jeriemu tleskala zaplněná synagoga vestoje a špičkoví muzikanti je odměnili ještě přídavkem v podání Dvořákovy Humoresky.

Na nedělně dopolední Hudební matiné na rozloučenou v podání houslisty Martina Kosa a klavíristy Štěpána Kosa už účastníci do společenského domu přicházeli se sbalenými kufry před cestou domů, kam se také postupně rozjížděli. Fanoušci vážné hudby obsadili většinu ubytovacích kapacit nejen v centru Kolína a povětšinou chválili jak ubytování, tak celé tři dny prožité v sluncem zalitém Kolíně. „Děkujeme za vše, náplň tří dnů byla úžasný a třeba takhle graficky provedené programy jsem nikde jinde neviděla. A koláčky, které upekla Magda Rajdlová, se už teď budou péci na každém setkání, dámy mají recepty,“ poděkovala před zaplněným sálem členka výboru KPH Hana Benešová.