Dopoledne v deset hodin mší svatou zahájil obnovený provoz pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, odpoledne od šestnácti hodin se zde uskutečnil adventní koncert zpěváka Radima Schwaba.

Obě akce přilákaly velký počet zájemců, obsazeny byly nejen lavice, ale i místa k stání. „Je to převratná událost především pro kolínské věřící, kteří se za znovuotevření kostela vroucně modlili, ale mnozí se této události bohužel nedočkali," pronesl v úvodní řeči farář Libor Bulín a přivítal poslankyni Helenu Langšádlovou.

„Je to první dáma našeho setkání," pronesl Bulín, který uvítal vedení města v čele se starostou Vítem Rakušanem, omluvil místostarostu Jana Pospíšila s tím, že chytá bronz v Africe a rozesmál historkou o tom, že až chrám bude kompletně opravený, aktérka historky už tu nebude.

V lavicích zasedl i starosta Kutné Hory Ivo Šanc či bývalá kolínská starostka Zdenka Majerová nebo senátor Pavel Lebeda. „Je tu práce jak na kostele," navázal rovněž s vtipem Dominik Duka.

Promluvil i radní města, klenotník a skautský vůdce Jan Hora, který se mše aktivně zúčastnil ve stylovém oblečení, na závěr pak starosta Vít Rakušan. Odpoledne se ve stáncích před chrámem prodávalo svařené víno, klobásy a perníčky a zaplněnému sálu tu zpíval muzikálový zpěvák Radim Schwab a to nejen skladby z muzikálů autorů Webera, Bernsteina či Svobody, ale i operní či adventní melodie od Bacha, Dvořáka, Schuberta či mnoha zpěváky interpretované Cohenovo Hallelujah.

Coby jeho host zazpívala mezzosopranistka Eliška Weissová, koncert organizovaný Simonou Černušákovou a Romanem Škrabánkem z kolínské cestovní kanceláře dobrovolným vstupným podpořil opravu chrámu.

„Kompletní oprava bude stát ještě hodně peněz i času," shodli se všichni řečníci. Chrám se opravuje už čtrnáct let a město rekonstrukci finančně podporuje napříč politickým spektrem sedícím v tu kterou dobu na radnici.

Autor: Zdeněk Hejduk