Pěveckých partů se ujali Vendula Tvrdíková, Petra Vondrová, Ladislav Petrů a Zdeněk Licek, který také z Kutné Hory přivezl pěvecký sbor Tyl, u něhož působí jako sbormistr. Klávesové party, pro tuto skladbu tolik typické, zahrála Markéta Neřoldová. Krátkou hudební ouverturu ještě bez sboru obstarala Symfonie č. 5 B dur: III. věta Menuet Franze Schuberta, po obrovském potlesku zaplněného chrámu muzikanti se zpěváky ještě přidali koledu Narodil se Kristus Pán.