Oslavy začaly už v pátek 3. července v podvečer, kdy zde proběhla mše, jíž se zúčastnil sázavský farář Radim Cigánek, pečecký farář Josef Nerad a hlavním celebrantem byl českobrodský farář Martin Sklenář. Po mši proběhla adorace s výstavou nejsvětější svátosti.

V sobotu 4. července začala ranní mše pro kolínské poutníky, kteří se vydali pěšky z vlaku z Klučova a pro poutníky z Uhříněvsi. Ti svou pouť uskutečnili na kolech. V pauze se odehrál benefiční varhanní koncert, jehož výtěžek poputuje na opravy kostela. Druhá bohoslužba proběhla venku na zahradě před kostelem, kde bylo postaveno pódium a připraveny lavice. Hlavním celebrantem byl Mons. Michael Slavík, biskupský vikář pro pastoraci a svatovítský kanovník. Mše se zúčastnilo dalších sedm kněží a kolem sto dvaceti poutníků. Po skončení si každý mohl pochutnat na připraveném občerstvení.

Dále v Chotouni bylo otevřeno muzeum zemědělské techniky. V mezičase si lidé mohli se svými dětmi zajít na pouťové atrakce nebo se občerstvit v místním hostinci „U Prokopa“. Na večer byl přichystán ohňostroj a zábava se skupinou J.B. Band.