V jeho úvodu promluvili starosta města Michael Kašpar a kolínský farář Ján Halama, oba se vyslovili k probíhajícím Vánocům i koronavirové krizi, Ján Halama navíc omluvil současné podmínky v právě rekonstruovaném kostele. „Děkuji vám všem, kteří jste zaplatili dobrovolné vstupné, jež bude určené na obnovu našich varhan. Měly by mít unikátní podobu i zvuk,“ řekl mimo jiné.

Samotný koncert pak zahájil trumpetista Pavel Herzog skladbou Georga Friedricha Händela Gloria In Excelsis Deo, varhaník Petr Hostinský pak rozezněl chrám zatím elektronickými varhanami. Zahrál Bachova díla Toccata a Fuga d moll, oba muzikanti poté společně zahráli Sonatu F dur Galuppiho Baldassareho.
Pak už přišel čas na nejznámější vánoční skladby. Zazněla pro tento večer zkrácená Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby. Tenorového partu se zhostil Čeněk Svoboda a basového sám sbormistr pěveckého sboru Cantores Cantant, který střídavě zpíval a dirigoval.

Jediný sólový part, alt, pak zazpívala členka sboru Jana Winklerová. Návštěvníci, kteří v promrzlém chrámu zaplnili všechna místa k sezení, si na závěr zhruba hodinového koncertu ještě vyslechli směs tradičních koled, které si na vyzvání sbormistra Jakuba Hrubého mohli i přes nasazené respirátory se sborem zazpívat. To pochopitelně příliš nešlo a většina přítomných si je jen tak broukala či si jejich text promítala ve svých hlavách.