Vypráví o tom francouzský dokumentární cyklus, jenž vysílá v pátek ČT 2 v 16.05. Život rybářů však není lehký. Jižní oblasti Madagaskaru totiž bývají často postihovány cyklony, jejichž následky nejednou velmi ovlivní život pobřežní komunity lovců ryb, pro něž je rybolov jedinou možnou obživou. V minulých letech zasáhly ostrov Madagaskar dva cyklony v intervalu deseti dnů, a nejen že zpustošily vesnice rybářů, ale připravily je také o jejich pirogy, na nichž vyplouvají lovit ryby. Několik rodin se proto muselo dělit o jednu pirogu, plout za úlovky podél pobřeží a večer se utábořit na pláži. Ženy zatím sbíraly, co moře zanechalo za odlivu, většinou olihně a chobotnice. A druhý den kočují dál…