V první polovině muzikanti zahráli Smyčcový kvartet C dur Wolfganga Amadea Mozarta a Smyčcový kvartet č.1 Jiřího Kubáta. Po pauze pak zazněl Smyčcový kvartet C dur opus 61 Antonína Dvořáka a po následujícím bouřlivém závěrečném potlesku následoval jeden malý přídavek.

Když dozněla poslední nota, pěli chválu úplně všichni – návštěvníci děkovali organizátorům i muzikantům za perfektní zážitek a koupili si i několik CD, muzikanti pak byli nadšeni z prostředí synagogy a její akustiky.

Do ní se vrátí i start druhé poloviny letošního cyklu, který obstará dvacátého září Apollon Quartet, ve stejném místě se pak odehraje i tradiční koncert na památku odsunutých kolínských židů v podání Orchestru Atlantis.