Jak vypadal poslední den 53. ročníku Kmochova Kolína, jak jej viděl Zdeněk Hejduk? Podívejte se na naše fotografie.