Uzavírka mostu silnice II/334, Barchovice, část obce Radlice

Most uzavřen do 30.11.2020, úplná uzavírka silnice II/334 v obci Radlice v místě mostu ev.č. 334-010 - havarijní stav , úplná uzavírka silnice II/334 v obci Radlice - most ev.č. 334-010 , Objížďka - bez rozlišení, DZ: přes: silnice III/33326 (Horní Kruty), místní komunikace (Barchovice), na křižovatce silnic II/334 a III/33421 vlevo a po silnici III/33421 do obce Barchovice až na křižovatku se silnicí III/33326, tady vpravo a po silnici III/33326 na křižovatku se silnicí II/334 v obci Horní Kruty, tady vpravo a po silnici II/334 zpět do obce Radlice - obousměrně. Vydal: Městský úřad Kolín

Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem silnice I/2, Bečváry

silnice I/2, Bečváry, okr. Kolín, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, provoz převeden do protisměru do 15.05.2020 z důvodu provizorního zajištění mostu do doby zahájení rekonstrukce, Objízdná trasa není stanovena. Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje