KDY: 19. září
KDE: Kolín

V dopoledních hodinách budou občanům zdarma na předem vytipovaných stanovištích v pevně stanovené časy vydávány pytle a rukavice na sběr odpadu. Během dne bude probíhat dobrovolný úklid prostor města a v odpoledních hodinách budou nasbírané pytle s odpady ze stejných míst odváženy. V rámci tohoto projektu budou občanům k dispozici i sběrná místa. Pytle s nasbíraným odpadem je možné na stanovištích odevzdávat do 16 hodin.