Lekce počítají se vším, od dechu až po chodidla. Každá lekce bude věnována určité části těla.