Na přednášku naváže krátká procházka po stříbrnoskalických hrnčírnách. Mimochodem - hliněné nádobí z cihlářské hlíny se ve Stříbrné Skalici vyrábělo už v druhé polovině 18. století. První hrnčíři byli Jan Šáda a Jindřich Bubeník.

Další přednáška je plánovaná na 8. listopadu ve Skalici a o den později v Hradci a bude se věnovat tématu povodní a sucha na Jevanském potoce.